Charity

Charity logo van het Limburgs Chapter

Charity binnen het H.O.G.® Limburg Chapter Netherlands


2020:

We kunnen een nieuwe Charity Officer bekend maken; Evert Richter. Wij wensen Evert heel veel succes met zijn nieuwe functie! In zijn persoonlijke brief aan alle leden geeft hij aan zijn best te doen om ieder jaar een goed doel te vinden waar wij als HOG Chapter Limburg aan bij kunnen dragen. Samen staan we sterk!

2019 en 2018:

Ook dit jaar (en vorig jaar!) nemen we deel aan de openings rit voor de renners van Samenloop voor Hoop. Organisatie is wederom in de handen van Raymond, hiervoor dank! Foto's zijn van 2017. Onze club op het podium

Foto 1: Onze leden op het podium om een dankwoord in ontvangst te nemen

Even wachten

Foto 2: Verzamelen en wachten we op de renners

Stopplaats

Foto 3: Onderweg diverse malen stoppen opdat de renners hun donaties kunnen ophalen


2017:

Charity deelname aan: begeleiden van de renners naar de opening voor Samenloop voor Hoop Landgraaf. SamenLoop voor Hoop Helaas moeten we vermelden dat we op dit moment geen charity-officer meer hebben. Raymond heeft zijn functie neergelegd. We willen Raymond en zijn echtgenote en John in ieder geval heel erg bedanken voor hun enorme inzet die ze elke keer gegeven hebben voor dit doel. Hierdoor is onze Charity bijdrage op een laag pitje komen te staan, we hopen dat snel iemand deze functie wil overnemen!


2016:

Het charity doel voor 2016 werd door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering van januari bepaald. Een aantal leden hielden voor het goede doel waar zij voor stonden een spetterende presentatie. Met meerderheid van stemmen werd naar aanleiding van de presentatie van Cindy, gekozen voor stichting Lucai. Deze stichting organiseert vakanties voor ernstig en vaak terminaal zieke kinderen, samen met het hele gezin. De openingsrit van 10 april was tevens onze 3e Charity-Ride. De opkomst was enorm. Maar liefst 63 deelnemers!! We hadden geboft met het weer. Droog, maar in de ochtend wel frisjes. Tijdens de lunch stonden hotdogs op het menu, die gretig werden afgenomen.

Helaas werd gedurende dat het jaar vorderde steeds meer duidelijk dat de Stichting Lucai al geruime tijd geen activiteiten ontplooide en in feite een “slapende stichting” was. Dit had begin 2016 niemand opgemerkt. In overleg met het bestuur van ons Chapter werd besloten om de donatie voor 2016 niet te goede laten komen aan genoemde stichting, maar het ingezameld bedrag door te schuiven naar een nog nader te bepalen charity doel in 2017. Dit is op een correcte wijze kenbaar gemaakt aan Stichting Lucai, die helaas tot op heden hier nog niet op heeft gereageerd.

Hiervan hebben wij als Chapter natuurlijk ook onze lering uit getrokken en de spelregels om in aanmerking te komen voor een charity donatie aangescherpt. Zo moet het goede doel binnen Limburg zijn gelegen, de vereniging of stichting dient actief te zijn en niet in een noodlijdende situatie te zijn gekomen door wanbeleid en er zal vooraf moeten worden aangegeven welke materiële bijdrage dringend gewenst is. Ons Chapter zal geen donatie in de vorm van Euro’s overhandigen, maar in de vorm van een materiële steun zoals destijds ook aan Scouting De Landgraaf werd verleend.

Charity Benelux, 'Make a Wish'

Ons Chapter heeft ervoor gekozen regionale goede doelen boven het Charity doel van de H.O.G.®-Benelux te stellen, hetgeen niet wegneemt dat wij hun goede doel niet ondersteunen. Zo hebben wij in 2016 meegewerkt aan de Blister-Butt t.b.v. “Make-a-Wish” en zullen dit eveneens in 2017 samen met onze sponsordealer doen t.b.v. Pink Ribbon.


2015:

Voor 2015 heeft ons Chapter zich geconformeerd aan het H.O.G.®-Benelux charity doel. Alle Chapters in België, Luxemburg en Nederland werden gestimuleerd charity binnen het Chapter vorm te geven en de opbrengsten voor 2015 te goede te laten komen voor “Make-a-Wish”.

Make a Wish

Een stichting die zich inzet voor ernstig zieke kinderen om hun hartenwens in vervulling te laten gaan. Om ook voor dit goede doel zoveel mogelijk geld in te zamelen werd wederom een loterij georganiseerd en werd de tweede Charity-Ride incl. BBQ een feit. Onze sponsordealer Dutch Hills Harley-Davidson® stelde niet alleen ook nu weer de prijzen van de loterij gratis ter beschikking, maar doneerde ook nog eens € 500,- aan ons Chapter voor dit goede doel. Tijdens een van de opendeurdagen van Dutch Hills Harley-Davidson® was een vertegenwoordiging vanuit “Make-a-Wish” Limburg aanwezig om hun goede doel en onze charity activiteiten hiervoor onder de aandacht te brengen.

De stand bij onze Dealer Dutch Hills

Tijdens de jaarlijkse Central Officers Meeting werd het totaalbedrag vanuit alle Chapters door Alexandra overhandigd aan “Make-a-Wish”. In totaal bijna € 6.000,- Met trots kunnen we stellen dat het H.O.G.® Limburg Chapter Netherlands hiervan hofleverancier was door maar liefst ruim € 1.800,- hieraan te hebben bijgedragen!!

Eenmaal in de twee jaar vindt in Landgraaf het evenement “Samenloop voor Hoop” plaats. Een 24-uurs actie die probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Ons lid Arno werd door de organisatie benaderd met de vraag of ons Chapter hier een actieve bijdrage wilde leveren tijdens de openingsceremonie. Vanuit onze charity doelstelling werd hier volmondig “ja” op gezegd. Met ruim 20 Harley-Davidson®s hebben leden van ons Chapter de vlag vanuit sporthal Strijthagen, samen met hardlopers van atletiekvereniging STB, via een aantal sponsoren binnen Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms naar het evenemententerrein Terwaerden begeleid. Onze binnenkomst bij Terwaerden bezorgde niet allen onze leden kippenvel, maar vooral de talrijke aanwezigen. Zelden hebben wij als Chapter voor onze inzet/deelname zoveel positieve reacties mogen ontvangen. Als Charity-Officer heb ik namens ons Chapter ook nog eens € 150,- mogen aanbieden.

SamenLoop voor Hoop

Tijdens de schoolvakanties wordt in de midden Limburgse plaats Vlodrop de kindervakantieweek georganiseerd met als afsluiting een tourrit achter op een motor voor alle kinderen. In 2015 en 1016 hebben een groot aantal leden van ons Chapter hieraan deelgenomen en de kinderen een onvergetelijke avond bezorgd. Speciale dank gaat uit naar onze leden Fer en Annelies, die voorafgaand aan de rit hun woning als verzamelpunt openstellen en de deelnemende leden van ons Chapter in ruime mate voorzien van (alcoholvrije) drank en kilo’s schepijs met vruchten en….. advocaat!!


2014:

Ons eerste “charity jaar” heeft ons Chapter hulp geboden aan Scouting De Landgraaf uit Brunssum. Deze jeugdvereniging bestaat al vele jaren en heeft altijd door de steun en hulp van enthousiaste vrijwilligers bestaansrecht gehad. Begin 2014 sloeg het noodlot echter toe. Scouting gebouw in brandNa een brutale inbraak werd het scoutinggebouw door de dieven in brand gestoken. Vrijwel het hele scoutinggebouw inclusief inventaris ging in vlammen op.

De scouts hadden opeens geen onderkomen meer. Tenten, kookspullen, tal van spellen etc. etc. om het jaarlijkse kamperen mogelijk te maken waren eveneens verbrand.

Door het organiseren van een loterij tijdens de opendeurdagen van onze sponsordealer Dutch Hills Harley-Davidson® (waarvoor onze sponsordealer gratis de prijzen ter beschikking stelde), het organiseren van de eerste Charity-Ride incl. picknick en een spontane geldinzamelactie, kon het Limburg Chapter tijdens de openingsrit van 2015 onder belangstelling van de regionale pers maar liefst een bedrag van (afgerond) € 1.000,- doneren. Deze donatie vond plaats in de vorm van een aantal degelijke kooktoestellen waar de scouts vele jaren plezier aan zullen beleven.

Koken met de nieuwe pannen Zelfs 's morgens worden de pannen goed ingezet Heerlijke pannekoeken in de maak

Uit de foto’s blijkt dat de kooktoestellen tijdens het kamperen goed worden benut, we kregen ze van een trots bestuur van Scouting De Landgraaf gestuurd.

Wellicht gedreven door het succes van ons eerste charity jaar, besloot ook de H.O.G.®-Benelux vanaf 2015 om charity te verankeren binnen de activiteitenkalender. Alexandra Maljaars werd hiervoor als H.O.G.®-Benelux Charity Officer aangesteld. Haar eerste openbaar optreden in deze functie was tijdens de openingsrit in 2015 waar ons Chapter de donatie overhandigde aan scouting De Landgraaf!!


Logo Limburg Chapter Netherlands

Facebook link Youtube video kanaal


Logo Dutch Hills Harley Davidson Dealer te Kerkrade

Dutch Hills

Dutch Hills is onze Harley Davidson authorized dealer in het zuiden van Nederland.
Ga naar Dutch Hills voor meer info.