History Algemeen

Het ontstaan van ons Chapter

De Harley-Davidson Company heeft in de Verenigde Staten destijds (1983) de Harley Owners Groep (H.O.G.®) opgericht. Het motto van Harley-Davidson mét de H.O.G.®(-members) was, en is nog steeds, één grote familie te creëren.
In 1991 is in Europa ook de H.O.G.® opgericht. In 1993 heeft Hub van Laarschot Motorcycles B.V. zich bij deze H.O.G.® aangesloten en hebben enkele verknochte Harley-rijders in samenwerking met Hub van Laarschot besloten een ‘H.O.G.®-Chapter’ op te richten.
Een Chapter kan niet zomaar opgericht worden, dit moet tot op de dag van vandaag in samenwerking, met een officiële Harley-Davidson® Dealer. Elk jaar moet een H.O.G.® Chapter de erkenning aanvragen bij de H.O.G.® organisatie.

In het eerste kwartaal (30 maart) van 1993 hebben Egon van Laarschot, Rolly Westerkamp, Henry Witpeerd, Frans en Fine Ortmans de stoute schoenen aangetrokken en het Nuth Limburg Chapter opgericht!

Over ons “Chapter”

In Nederland zijn als gevolg van de oprichting van H.O.G.® Europe ook de Nederlandse “chapters” ontstaan. Nuth Limburg Chapter is het 2e opgerichte Nederlandse Chapter, het 1e Chapter is het Rijswijk Chapter! Echter dit chapter is vervallen en gaat heden verder onder de naam Sweetlake Chapter. Hierdoor zijn wij het oudste chapter geworden.

Als je zo’n Chapter hebt opgericht en je krijgt in het eerste jaar dat je bestaat toch al zo’n 20-25 members (leden), dan is het natuurlijk zaak dat je iets leuks met deze leden doet. De H.O.G.® (zoals eerder gezegd streeft naar een soort van familie-gevoel) heeft ieder jaar een zogenaamde Annual European H.O.G.® Rally, waarin dit gevoel zeer uitgedragen wordt. Daarnaast heeft het Chapter zich natuurlijk ook gecommitteerd om buiten deze ‘rallies’ die georganiseerd worden via de H.O.G.®, ook zelf activiteiten te verrichten.

Alles met als doel
  • motor te rijden
  • op je favoriete Harley-Davidson®
  • gezellig een kopje koffie/thee te drinken
  • een hapje te eten
  • maar vooral zeer veel FUN te hebben.


Bestuursfuncties over de jaren heen:

Chapter Officers


Logo Limburg Chapter Netherlands

Facebook link Youtube video kanaal


Logo Dutch Hills Harley Davidson Dealer te Kerkrade

Dutch Hills

Dutch Hills is onze Harley Davidson authorized dealer in het zuiden van Nederland.
Ga naar Dutch Hills voor meer info.